Foto är en fantastisk konst och man kan verkligen påstå att utmaningen för en fotograf ständigt ökar i och med att "alla" fotar. Det fina är samtidigt att medvetenheten hos betraktaren har ökat, vilket gör att man själv kan börja tänja, experimentera och söka stämningar. 

Det skapar en helt annan dynamik i fotograferandet. Man kan inte bara utgå från att fotografen endast är en objektiv betraktare, utan bättre en subjektiv tolkare. Mina tolkningar kan skapa intresse hos vissa betraktare, medans andra inte alls är roade. Men så ska det vara, då börjar det bli intressant för båda parter.

Tror varje människa har ett förhållningssätt till konsten, antingen om hon utför den eller tar in den. Båda är lika viktiga.

Vill nog se mina foton som en blandning mellan ren betraktelse och egen tolkning.

Foto portfolio

Exempel på foton som reflekterar de olika arbetsfält

som jag är verksam i.